Obaveštenja

Budite u toku sa najnovijim informacijama i novostima.

     


Datum: 29.05.2024

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara- Geosonda- Fundiranje AD Beograd

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 28.05.2024

Poziv za Skupštinu akcionara- Agrobanat AD Plandište

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 28.05.2024

Poziv za XIV sednicu Skupštine akcionara- Đerdap usluge AD Kladovo

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 22.05.2024

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara- Metalac Home Market AD Novi Sad

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 17.05.2024

Odluka sa pozivom akcionarima o sazivanju Skupštine- Bigz Publishing AD Beograd

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 26.04.2024

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara- Metalac Proleter AD Gornji Milanovac

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 24.04.2024

Poziv za Skupštinu akcionara- Philip Morris Operations a.d. Niš

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 11.04.2024

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara- Autoventil AD Užice

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 04.04.2024

Poziv za XVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara- Srbijatransport AD Beograd

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 04.04.2024

Poziv za Skupštinu akcionara- Mostprojekt AD Beograd

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 22.03.2024

Poziv za Skupštinu akcionara- Standard AD Leskovac

Preuzmi odgovarajući PDF dokument


Datum: 05.03.2024

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu Metalac-Proleter AD Gornji Milanovac

Preuzmi odgovarajući PDF dokument